28 Juni 2021
Naar welke school ga jij?
Naar welke school ga jij?

Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

— Psalm 25:1-8

Misschien zit jij nog op school. Je krijgt er onderwijs van allerlei docenten. Stel je nu eens voor, dat jij tegen een bepaalde leraar heel gemeen hebt gedaan. Het ligt dan toch voor de hand, dat die docent er niet zoveel zin meer in heeft om aan jou onderwijs te geven. Daar heb jij het zelf naar gemaakt.

 

We hebben een Psalm van David gelezen. Daarin lezen we, dat de HEERE onderwijs wil geven aan zondaren. Dat alleen al is iets wonderlijks. Want wij hebben God de rug toegekeerd. Wij wilden van God niet meer weten. Wij zijn allerlei dwaalwegen in geslagen. Maar nu komt God nog tot ons met Zijn Woord. Het tekent Gods lankmoedigheid en barmhartigheid, dat Hij aan weglopers nog onderwijs wil geven.

 

Daarvoor heb jij Gods Woord gekregen. Dat is het leerboek bij uitstek. Daardoor geeft God onderwijs aan dolende zondaren. Het onderwijs, dat God geeft, gaat nooit buiten de Bijbel om. Daarom is het ook zo belangrijk om te lezen in Gods Woord. Een beter lesboek dan de Bijbel is er niet. Een betere Leraar dan God de Heilige Geest is er niet. Op Zijn leerschool krijg jij de weg gewezen naar Hem, Die Zichzelf heeft geopenbaard als de Weg, de Waarheid en het Leven. Heb jij dat onderwijs al ontvangen? Voor dit onderwijs hoef je zelfs niets te betalen. Dat is allemaal al betaald door de Heere Jezus Christus. Zit jij al op die school?

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl