19 Juni 2021
De Heilige Geest bedroeven
De Heilige Geest bedroeven

En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

— Efeze 4:30

Je hebt de afgelopen dagen verschillende aspecten van de Heilige Geest gezien. Al die dingen samenvattend, de Heilige Geest maakt je jezelf bekend, brengt je bij Christus en houdt je bij Christus. Het verzegeld zijn in de tekst betekent dat de Heilige Geest je verzekert dat je echt het eigendom bent van Christus. Hoe nodig is dan de Heilige Geest en Zijn werk: heb je de Heere Jezus al gesmeekt om de Heilige Geest? In de tekst van vandaag zie je dat je de Heilige Geest ook kunt bedroeven. Dan wordt het donker in het leven met de Heere. Dan raak je in onzekerheid of je echt wel een kind van God bent. Dan ga je de gebedskracht missen. De oorzaak daarvan is dat de Heilige Geest Zijn nabijheid gaat onttrekken en je zo slechter zicht op de Heere Jezus krijgt. Paulus vertelt in de verzen rondom de tekst hoe je de Heilige Geest kunt bedroeven. Het gaat om een slordig leven in het houden van de wet van God. Het gaat om een slordig leven als het gaat om de strijd tegen de zonde. En dan noemt Paulus daar met name de zonde van de tong: liegen, roddelen, bedenkelijke praat. En Paulus noemt ook ruimte geven aan bitterheid, opvliegendheid en boosheid.. In plaats daarvan moet je gericht zijn op goed doen, ontferming en vergevingsgezind, het beeld dat Christus in Zijn aardse rondwandeling heeft getoond. Dat beeld wil de Heilige Geest jou doen dragen tot eer van de Drie-enige God.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl