30 Juni 2021
Kennis maakt wijs
Kennis maakt wijs

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

— Hosea 4: 1-6

Op school zal jij het vak godsdienst hebben gekregen. In het winterseizoen volgde jij de catechisaties. Misschien zat jij ook nog wel op een jeugdvereniging. Thuis aan tafel lees jij elke dag uit de Bijbel. Als jij het zou bijhouden dan zal jij versteld staan, hoe vaak in een week bij jou de Bijbel opengaat. Dat is ook niet zonder reden. Bijbelkennis is noodzakelijk.

 

Het is nodig om veel kennis op te doen van Gods Woord. Van het omgaan met Gods Woord zal je nooit minder worden. Hoe meer kennis je hebt van de Bijbel hoe meer je onder de indruk zult raken van de grote daden van God. Want juist in de Bijbel maakt God Zich bekend en toont Hij wie Hij is. Bovendien zorgt een goede bijbelkennis ervoor, dat je niet zo snel wordt meegetrokken met allerlei verkeerde gedachten over Gods Woord.

 

Toen de Heere Jezus werd verzocht door de satan kwam Hij altijd met een weerwoord vanuit Gods Woord. Hij wees de satan op bijbelteksten: er staat geschreven (Matth. 4). Om de listige verleidingen van de duivel te weerstaan is bijbelkennis dan ook onmisbaar. Tegen Gods Woord kan de satan nooit op. Maar als jij die bijbelkennis mist, ben je een gemakkelijke prooi voor de listige verleidingen van de satan. Niet voor niets wijst Hosea erop, dat het volk van Israël verloren gaat, omdat het geen kennis heeft.

 

Hoe staat het met jouw bijbelkennis? Probeer jij jouw kennis van Gods Woord ook te vergroten? Het is zo belangrijk. Je begrijpt hopelijk wel, dat verstandelijke kennis alleen niet genoeg is. Het gaat bovenal om de kennis, waarover Paulus eens sprak: “Opdat ik Hem kenne en de kracht Zijner opstanding” (Fil. 3: 10a). Dat wil de HEERE nu werken onder het lezen van de Bijbel. Want Gods Woord kan je wijs maken tot zaligheid.

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl