16 Juni 2021
De Heilige Geest verheerlijkt Christus
De Heilige Geest verheerlijkt Christus

Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

— Johannes 16:14

Gisteren ging het over de overtuigende werking van de Heilige Geest. We eindigden gisteren in de overtuiging van gerechtigheid. Dat was de plaatsvervangende gehoorzaamheid van de Heere Jezus. En daarin komt al iets naar voren van de verheerlijkende werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt namelijk nooit om Zichzelf in het middelpunt te zetten, maar om de Heere Jezus in het middelpunt te zetten. Hij maakt je ook niet levend en overtuigt je om alleen te laten zien hoe slecht je bent. Het is Zijn grote doel om te laten zien hoe heerlijk de Heere Jezus is. De Heilige Geest wil dat jij alleen maar oog krijgt voor de Heere Jezus. Hij laat je zien wat de Heere Jezus heeft gezegd en heeft gedaan. En Hij laat je zien hoe gewillig de Heere Jezus is om jou dit te geven. Hij heet Jezus, omdat Hij jou wil redden uit de macht van de zonde. Hij heet Heere, omdat Hij jou door Zijn bloed tot Zijn eigendom wil maken. Hij heet Christus, omdat Hij jou als Profeet door de Bijbel onderwijs wil geven; als Hogepriester voor jou wilde betalen en voor je bidt; als Koning jou wil bewaren. Daarom kwam Hij uit de hemel en daalde af tot in de hel. Daarom werd Hij mens en bleef Hij God. Zo laat de Heilige Geest zien dat jij als onwillige en vijand tot Hem moet gaan: alles aan Hem is gans begeerlijk en nodig tot vergeving en heiliging.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl