14 Juni 2021
De Heilige Geest maakt levend
De Heilige Geest maakt levend

De Geest is het, Die levend maakt;

— Johannes 6:63a

Aankomende week kijken we naar een aantal aspecten van het werk van de Heilige Geest. Dat werk is absoluut noodzakelijk. Vandaag kijken we naar de noodzaak dat jij van dood levend gemaakt of wedergeboren wordt. Jij kunt jezelf niet van dood levend maken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Romeinen 8:6 laat zien waarom dit werk van de Heilige Geest zo noodzakelijk is: Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;Zolang je niet door de Heilige Geest bent wedergeboren, is je denken gericht op het vlees: op jezelf en op dingen van deze aarde. Dat eindigt in de dood. Dat komt doordat het hart nog verdorven is, het verstand verduisterd en de wil niet gericht op God. En dat moet veranderen. Het hart moet worden vernieuwd, zodat Christus erin kan wonen. Het verstand moet worden verlicht, zodat je de dingen gaat zien, zoals God ze ziet. De wil moet veranderd worden, zodat die gaat willen wat God wil. In die levendmaking komt er plaats voor de Heere Jezus, het begrijpen van de Bijbel en een gerichtheid op Gods wil en wet. Dat leven heeft toekomst: een volmaakt leven met God, zoals God je bedoeld heeft. Levendmaking is een eenzijdig werk van de Heilige Geest, maar het gebeurt in de weg van een afhankelijk en biddend gebruik van het lezen in Gods Woord en luisteren naar de verkondiging van het Woord: door het Woord gebeurt het wonder.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl