12 Juni 2021
IN DE GEVANGENIS
IN DE GEVANGENIS

— Genesis 39:19-23

Als je de Heere Jezus wilt volgen, moet je niet op een gemakkelijk leven rekenen. Hij heeft gezegd: ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Als je vast wilt houden aan God en aan Zijn heilzame geboden, wordt je steeds meer vervolgd. Ja, echt. Als je voor Hem uitkomt. Als je vasthoudt aan Zijn Wet, die nooit verandert. Een vader in Canada is tot celstraf veroordeeld, omdat hij zijn dochter geen “jongen” wilde noemen. Een vrouwelijke politicus wacht mogelijk een celstraf van 6 jaar, omdat ze de homoseksuele levenswijze op grond van de Bijbel publiek afkeurt. De gevangenis kan dichterbij zijn,  dan we denken. Jozef had het ook nooit gedacht. Het ging zo goed in het huis van Potifar. En nu zit hij daar. Denk niet dat een Egyptische gevangenis toen te vergelijken is met onze gevangenissen. Nee, het was een verschrikking.  Maar wat lezen we? “..de HEERE was met Jozef en wendde Zijn goedertierenheid tot hem.” Weet je wat dat is? Als God Zijn “goedertierenheid” naar je wendt.? Dan doet Hij je zalig ervaren dat al je zonden vergeven zijn door het bloed van Christus. Dan vult Hij je ziel met Zijn eeuwige liefde. Zijn goedertierenheid is beter dan het leven. Dan heb je de gelukkigste ogenblikken van je leven. Dan kan je overal zijn. Dan kom je door alles heen. Dan heb je de voorsmaken van wat het straks zal zijn. Als je eeuwig bij Hem bent. Jozef is gevangen, maar Hij is vrijgemaakt. Hij lijkt ongelukkig, maar hij is gelukkig in God. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Toen en nu. Zoek het bij Hem!

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl