10 Juni 2021
VERLEIDING
VERLEIDING

— Genesis 39:1-9

Daar staat Jozef. Op de slavenmarkt van Egypte. Dat is wel wat anders dan de lieveling van vader. Zijn koninklijk kleed is verwisseld voor een slavenpak. Ieder kan hem betasten, ieder die geld heeft kan hem kopen. Zo is lijkt het, maar zo is het niet. Want God regeert. Hier is alles anders dan het lijkt. Want Jozef is en blijft gelukkig. Als Christus door het geloof in je woont, kan niets en niemand je scheiden van Zijn liefde. Dan ben je in de gevangenis veel gelukkiger, dan in de vrijheid. Zolang je in de banden van het ongeloof bent, ben je ongelukkig. Alleen als de Zoon je vrijgemaakt heeft, ben je vrij. Jozef ondervind het. In zijn hart. Want de HEERE was met Jozef, ook op de slavenmarkt, ook in het huis van Potifar. Ander mensen merkten het ook. Want Potifar had met Jozef een gouden koop gedaan. Hij was een prachtige jongeman. Hij was intelligent en bekwaam. Hij kon alles aan hem overlaten. Ook voor Jozef werd het leven weer wat dragelijker. Totdat… de verleider op hem af komt. Hij komt van een kant die Jozef niet verwacht. De eigen vrouw van Potifar. Ze wierp haar oog op hem. Ogen vol wellust en onreine begeerte. Zij dacht met de slaaf  te kunnen doen wat ze wilde Maar ze botste op een hogere macht. De macht van liefde tot God. De kracht van God om staande te blijven te midden van de verzoeking. Jozef leefde in Gods tegenwoordigheid. Hij leefde teer met God. Daarom kon hij niet toegeven aan de verleiding. Dat is ook voor jou de weg. Ook via telefoon en andere media komen er veel verleidingen op ons af. Kijk naar Jozef. Klem je vast aan de Zaligmaker van Jozef. Zijn  kracht wordt in zwakheid volbracht.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl