08 Juni 2021
LAAT ONS HEM DODEN
LAAT ONS HEM DODEN

— Genesis 37:12-25

Kan je je dat voorstellen? Dat je eigen broertje wil doden? Dan moet de haat toch wel diep zitten. Die zit ook diep, misschien veel dieper dan je denkt. Onze oude catechismus heeft echt gelijk: “Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.” Je moet echt opnieuw geboren worden. De liefde van God in Christus in je hart uitgestort verandert je echt en voorgoed. Die liefde wordt volkomen helder inde Heere Jezus Zelf. Die liefde ging zover, dat Hij Zijn Goddelijke majesteit aflegde. Hij kwam onder ons en werd ons in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Hij vernederde Zich tot in de diepte van de hel, toen Hij hing aan het kruis. Hij liet  niet alleen volmaakt zien wat liefde is. Hij brengt die liefde ook in je hart. Die liefde was in het hart van Jozef. Hij wist wel dat zijn broers hem haatten. Toch ging hij alleen naar hen toe. Hij was met hen bewogen. Hij wilde weten hoe het met hen ging. Maar toen ze hem zagen, hadden ze maar één doel. Hem doden. Hij was in hun macht. Niemand zou het weten, niemand zou het zien. Dat was en is de grote en fatale vergissing. God ziet alles. Hij komt ook op alles terug. Ook op wat we denken en willen. Het is ontstellend, dat ze eensgezind zijn. Er is niemand die het voor Jozef opneemt. Er is niemand die tegen de meerderheid ingaat. Alleen Ruben, maar hij handelt niet uit liefde, maar uit angst voor de gevolgen. En toch overwint de Heere Jezus hun haat. Zijn liefde is sterker dan alles. Want God heeft uit hen Zijn kerk gebouwd. En uit één van hen de Verlosser doen voortkomen. Zo is God. Je kunt nooit te groot denken van Zijn macht en liefde.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl