07 Juni 2021
ZIJN DROMEN BEDROG?
ZIJN DROMEN BEDROG?

— Genesis 37:1-11

Jullie hebben allemaal wel eens gedroomd.  Veel dromen vergeet je. Vaak zijn ze verward. Maar misschien heb je ook wel dromen gehad, die je nooit vergeet. In de Bijbel zijn dromen zeker niet altijd bedrog. Integendeel. God laat Zijn kinderen soms mooie dingen zien in hun droom. Denk aan vader Jakob. Hij droomde in Bethel. Hij hoorde Gods stem in zijn droom. Hij voelde Gods heerlijke aanwezigheid. Die droom is hij nooit vergeten. Het was een huis van God, een poort van de hemel. Even iets van de hemel op de aarde. Jozef, zijn zoon  droomde ook. Hij was de lieveling van zijn vader. Hij werd erg verwend. Hij werd wel een beetje een afgod van Jakob. En dat duldt God niet. Dat wij ons hart te veel zetten op mensen. Ook daarom heeft God Jozef bij hem weggehaald, voor een lange tijd. Jozef wordt gehaat door zijn broers. Dat is te begrijpen. Ze zijn jaloers. Hij is vaders lieveling. Hij krijgt de mooiste kleren. En.. hij klikt over hen. Vader krijgt alles te horen wat ze uitspoken. Was dat de enige oorzaak van hun haat? Nee. Jozef had God lief. Hij had een geestelijke band met zijn vader. Hij kende de tere verborgen omgang met God. De Heere Jezus woonde door het geloof in hem. Dan moet je op haat en vijandschap rekenen. Zelfs van je eigen broers en zusters. Jezus heeft het gezegd: “Zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten.” En nu vertelt hij hen zijn dromen. Alle schoven buigen voor zijn schoof. Zon, maan en sterren buigen zich voor hem neer. Wat een hoogmoed.  Zelfs vader Jacob is het te bar. Was dat zo? Nee. Het was Gods openbaring. Het was wat God ging doen met hem en door hem. Het was de waarheid. Deze dromen zijn uitgekomen. Alles wat God zegt komt uit. Klem je aan Zijn Woord en belofte vast. Het is de waarheid. Jezus alleen is de Waarheid!.

Ds. D.J. Budding

Door Ds. D.J. Budding

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl