05 Juni 2021
Het offer
Het offer

Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam die ram, en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon.

— Genesis 22:13

Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam die ram, en offerde hem tot een brandoffer in de plaats van zijn zoon.

Genesis 22:13Wat zullen we nu krijgen? Wil God mensenoffers? Als je deze geschiedenis oppervlakkig leest begrijp je er niets van. Hoe kan het nu dat God aan Abraham zoiets vraagt? Later zien we welke bedoeling God er mee heeft. Maar dat weet Abraham niet. Toch gaat hij zonder tegenspreken op pad.

Zou hij zijn twijfels gehad hebben? Is de weg een voortdurende kwelling omdat hij zijn levende zoon naast zich ziet die hij straks moet gaan offeren? Ik geloof er niets van. In Hebreeën staat dat hij gelooft dat God hem weer levend kan maken al was hij geofferd.Wat we in deze geschiedenis in de gaten moeten houden, is dat het hier niet in de eerste plaats gaat om de geschie-denis van het Joodse volk. Het gaat hier om heilsgeschiedenis! De geschiedenis van het heil in en door Christus. Ook het heil voor jou en mij. We zien uiteindelijk dat niet Izak, maar een ram wordt geofferd. Een onschuldige ram neemt de plaats van Izak in. Zo neemt de onschuldige Jezus de plaats in voor Gods kinderen.

Niet Izak, maar de ram wordt geofferd. De ram is het voorbeeld van Christus. Er is hier sprake van een plaatsvervan-gend offer. De ram bood zich niet aan om Izaks plaats in te nemen. Maar Jezus geeft zich vrijwillig. Hij wil de plaats innemen van Zijn volk. Zo is Jezus Christus geofferd in de plaats van… van jou? Geloof je dat? Want daar komt het op aan. Niet dat je dat geloof zomaar kunt grijpen. Maar God wil het je geven. Gratis! Er is namelijk al betaald.

Door het Lam van God, Christus Jezus.Geloof je dat Jezus Zich ook voor jou heeft geofferd?

Oud B. van der Horst

Door Oud B. van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl