28 Januari 2021
De strijd met de satan
De strijd met de satan

En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem

— Markus 1: 13

En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem – Markus 1: 13Jezus wordt direct na Zijn doop door de Heilige Geest de woestijn in gestuurd, in gedreven. Om daar in de woestijn verzocht te worden door de satan.Dat leert ons, dat de duivel, de satan echt bestaat. Heel veel woorden over hem schrijven, is teveel eer voor hem. Maar hij is er wel degelijk! Als een briesende leeuw sluipt hij om jou heen om jou kapot te maken. Ook vandaag.Daar moet je enerzijds goed op letten. Aan de andere kant mag je weten dat de satan is verslagen. Hier in de woestijn lijdt hij zijn eerste nederlaag en op Golgotha de beslissende nederlaag. Jezus gaat gewillig die strijd met hem aan.De duivel probeert Jezus te grazen te nemen als Hij alleen is, verlaten van alle mensen. Ook lezen we in Mattheus dat Hij honger had. God de Vader beproeft Zijn Zoon. En op Zijn zwakste moment komt satan om Jezus te verzoeken. Let jij hierop? Alleen. In het zwakste moment. Op de zwakste plek. Daar zoekt satan je ook vandaag te treffen.Nogmaals: Jezus heeft overwonnen. Wilde dieren en engelen dienen Hem. In die woestijn ontstaat een nieuw Paradijs. Waar Adam in het Paradijs de verzoeking van satan verliest, daar wint Jezus in de woestijn de verzoeking. Er ontstaat een nieuw Paradijs. Een voorbode van wat straks na Zijn Wederkomst op ons wacht.In jouw doop belooft God je dit Paradijs! Ben je er straks ook bij? Jezus heeft overwonnen!

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl