27 Januari 2021
De Koning Zelf
De Koning Zelf

En het geschiedde in diezelve dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galiléa, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.

— Markus 1:9

En toen kwam Jezus. Machtige woorden. Johannes preekt en dan komt Jezus van Nazareth. “Deze Jezus”, zegt Markus in het Grieks. Welke Jezus? Vers 1: Jezus, Christus, de Zoon van God. Hij komt om gedoopt te worden. Met alle eerbied: Hij schuift achteraan in de rij en wordt daarmee de mensen gelijk.

Waarom wordt Jezus gedoopt? Hij heeft geen zonde en doet geen zonde. Toch gaat Hij onder in de Jordaan, in de toorn van God. Straks op Golgotha gaat Hij opnieuw onder in die toorn van God over de zonde. Omdat Hij, Die zonder zonde is, de zonde van al die mensen daar en de mensen nu op Zich neemt.In jouw doop is beleden dat de toorn van God op jou rust. Dat is de ene kant van de doop. Je bent vies. Dood. Je moet gewassen worden door Zijn bloed. Van al je zonden. En dan leef je!Zo worden zondaren door Hem verlost. Jezus komt ook weer op uit het water. De hemel scheurt open. De Vader spreekt. Deze is Mijn Geliefde Zoon. De Heilige Geest daalt op Hem neer.Niet door het water van de doop, maar door het bloed van Jezus Christus word je zalig en schoon van al je zonden. Dat is de andere kant van de doop! Je wordt wederom geboren. De Geest daalt op je neer en woont in je. Het Koninkrijk van God gaat voor je open.Kwam Hij ook al in jouw leven zo binnen? Heb jij al vergeving van zonden ontvangen? Het kan! Omdat Hij kwam om gedoopt te worden.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl