23 Januari 2021
Zijn Naam eeuwig eer
Zijn Naam eeuwig eer

Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

— Psalm 72:17

Sichar loopt uit….Velen van de Samaritanen zullen Hem leren kennen, niet alleen als de Messias maar ook als hun de Zaligmaker. Dat is het doel van Zijn komst in deze wereld. Dat is de geestelijke oogst, niet alleen uit de Joden maar ook uit de heidenen. Jezus zegt: En zij die maait, ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwigen leven, opdat zich tezamen verblijde, beide die zaait en die maait. Ja, de Heilige Geest werkt zo rijk dat men in Sichar aan Jezus vraagt om bij hen te blijven. Daarmee stemt Hij in. Het zijn twee onvergetelijke dagen geworden…In Psalm 72 lees je: is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid. Een handvol koren… Het is wel niet zo veel, maar het is er wel. En dan op de hoogten van de bergen, onbereikbaar voor ons mensen, kaal, koud en onvruchtbaar, zonder enige verwachting. Maar voor God niet. Hij doet wonderen. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk. In deze grote wereld, een handvol koren…Mensen aanspreken. Een kind blij maken met wat aandacht en een kleurplaat. Zomaar uw blik, een paar woorden…. de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En: Zijn Naam zal zijn tot in eeuwigheid… Daarom zal alles uitlopen op: Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen

Ds. D.W. Tuinier

Door Ds. D.W. Tuinier

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl