Gunst en liefde

Gunst en liefde

Aan elke plaats, waar Ik voor Mijn Naam gedachtenis zal stichten, zal Ik tot u komen, en zal Ik u zegenen. Exodus 20:24

Wat betekent het om Gods liefde te ontvangen? Ik weet niet welke ervaring jij met liefde hebt. Bijvoorbeeld, of je liefde ontving van je ouders, of niet. Maar de Bijbel gebruikt juist dit woord als het gaat om de verhouding tussen God en Israël, tussen Christus en Zijn gemeente, tussen de Heere en jouw ziel. Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 5: “De hoop beschaamt niet, omdat Gods liefde in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die aan ons is gegeven.”
Zou jij dit hem na kunnen zeggen? Herken jij hier iets van? Zou je het op prijs stellen om dit te beleven? Gaat jouw hart er naar uit en kun je het steeds minder goed uithouden zonder die Goddelijke liefde?
Wat is liefde? Liefde gaat ons begrip te boven. Zo schrijft Paulus aan de christenen in Efeze: “Ik bid dat Christus door het geloof in uw harten zal wonen, en dat u in de liefde geworteld en gegrond zult zijn. Met als doel dat u met al de heiligen ten volle zou kunnen begrijpen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En dat u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, zodat u vervuld wordt tot al de volheid van God.”
 

Terug naar het overzicht