Een sterke gewapende

Een sterke gewapende

Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede Lukas 11:21

Met deze sterke gewapende wordt satan bedoeld. Je hebt een geduchte tegenstander. Satan heeft grote macht gekregen. Zijn persoon is sterk. Hij is sterk in het organiseren van het kwaad. Hij is zeer intelligent om iets kwaads uit te vinden en mensen ermee te verleiden. Hij is niet almachtig, maar wel machtiger dan jij en ik. Geloof je dat? Dan rest jou maar een ding te doen: vluchten tot Hem Die sterker is: Jezus Christus. Satan is ook sterk vanwege zijn wapens. Hij gebruikt vurige pijlen. David werd door zo’n pijl getroffen. Dat was de pijl van de hartstocht toen hij Bathséba zag. De pijl van de hoogmoed, toen hij het volk wilde tellen. Satans pijlen willen je in verwarring brengen. Ten diepste wil hij je altijd afhouden van Christus. Want alleen achter het schild van het geloof ben je veilig. Dat is schuilen achter het Woord. De Heere kan immers niet liegen! Schuilen wil zeggen dat je je hulpbehoevendheid erkent. Of denk je dat je jouw tegenstander wel de baas kunt in eigen kracht? Toen Goliath verscheen, was iedereen bang voor hem. Jij zou het gevecht met deze reus wel aangedurfd hebben? Door deze hoogmoed veracht je Jezus en Zijn Woord. Bedenk dat Jezus onze dagtekst heeft uitgesproken om ons er door te onderwijzen! Neem Zijn onderwijs ter harte voor je eigen bestwil.

Terug naar het overzicht