Het schild des geloofs

Het schild des geloofs

Staat dan, … bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. - Efeze 6:16

Een Romeinse soldaat had naast de standaarduitrusting van gordel, borstharnas en schoenen ook een aantal wapens. Die pakte hij op zodra als de strijd werkelijk Lees de hele overdenking
Lees de overdenking